Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-11-08

Giełda pracy - nowa forma rekrutacji

W ostatnich miesiącach otrzymujemy liczne sygnały od pracodawców,
świadczące o coraz większych trudnościach związanych z rekrutacją nowych pracowników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w obliczu szybko zmieniających się realiów na lokalnym rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie zdecydował się położyć większy nacisk na najbardziej efektywną formę rekrutacji pracowników, jaką jest giełda pracy.

Czytaj aktualność: Giełda pracy - nowa forma rekrutacji
2016-07-27

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że w związku z otrzymaną rezerwą KFS w wysokości 80 000,00 zł.

w okresie od dnia 27 lipca 2016 r. do wyczerpania środków będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645) otrzymane środki z rezerwy KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnych z ustalonymi priorytetami, tj. na:

a) kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników,

b) kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych,

c) kształcenie ustawiczne w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branżach górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,

d) kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Zgodnie z decyzją MRPiPS średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na jednego uczestnika w urzędzie pracy nie może przekroczyć kwoty 4253,10 zł.

2016-07-21

Bon na zasiedlenie

bonu na zasiedlenie

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji