Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1651
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 34564
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3708
Przyznanie statusu bezrobotnego 3065
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2228
Utrata statusu bezrobotnego 2108
Utrata statusu poszukującego pracy 2063
Rejestracja bezrobotnych 11063
Rejestracja przez Internet 4405
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2191
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6748
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3089
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2128
Rejestracja poszukujących pracy 3571
Rejestracja przez Internet 5691
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1699
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1952
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1685
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3313
Prawa bezrobotnych 2656
Prawa poszukujących pracy 2024
Obowiązki bezrobotnych 2562
Obowiązki poszukujących pracy 2194
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1875
Agencje zatrudnienia 2617
Inne informacje 2925
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3868
Publikacje 2204
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22945
Zgłoszenie oferty pracy 4766
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2431
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2160
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2148
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2044
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1803
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1690
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2610
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2302
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1888
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2427
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1740
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2423
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3191
Opłaty 2164
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 2028
Inne informacje 2083
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 1064
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2088
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1684
Kontakt do urzędu pracy 49922
Telefony 7949
Godziny otwarcia 7182
O Urzędzie 4452
Struktura Urzędu 2755
Schemat organizacyjny 6234
Regulamin organizacyjny 2239
Kierownictwo Urzędu 2611
Dyrektor Urzędu 3257
Zastępca Dyrektora 2548
Kierownik Filii w Morągu 4019
Podstawy prawne działania urzędu 2044
Obowiązujące akty prawne 1881
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2989
Programy 3847
Projekty EFS 3236
Trwające 2342
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2098
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2624
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 782
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1401
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1604
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 1005
Zakończone 2039
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 1990
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2246
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3086
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2105
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4436
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4205
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2492
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1821
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2683
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2198
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4248
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1543
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1148
Analizy i statystyki 7955
Sprawozdania o rynku pracy 3237
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 1843
Monitoring zawodów 2180
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2439
Strategie i inne dokumenty 805
Przydatne linki 2521
Dokumenty do pobrania 7349
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7493
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1368
Majątek, którym instytucja dysponuje 1463
Rejestry 1138
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1163
Nabór na stanowiska urzędnicze 1409
Trwające 1270
Zakończone 1329
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 143
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 505
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 462
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1573
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 2472
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 3302
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1136
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2329
Ochrona Danych Osobowych 139
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 209
Inspektor Ochrony Danych 211
Biuletyn Informacji Publicznej 1286
Polityka prywatności 1278
Redakcja BIP 1550
Dostęp do informacji publicznej 1257
Instrukcja korzystania z BIP 1321