Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3812
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 4263
Kontakt do urzędu pracy 61856
Telefony 11583
Godziny otwarcia 10930
O Urzędzie 7484
Struktura Urzędu 5741
Schemat organizacyjny 9893
Regulamin organizacyjny 5182
Kierownictwo Urzędu 5403
Dyrektor Urzędu 6496
Zastępca Dyrektora 5590
Kierownik Filii w Morągu 7195
Podstawy prawne działania urzędu 4840
Obowiązujące akty prawne 4757
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7178
Programy 7200
Projekty EFS 6173
Trwające 5162
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI) 381
Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021) 639
Zakończone 4909
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 4772
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 5410
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 3408
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 1701
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 1748
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 5337
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 5154
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 5577
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 2824
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 2713
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 2728
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 4662
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 4953
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7228
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4805
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 7137
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 7099
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 6388
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4428
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 6624
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4761
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 6855
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4117
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3707
Analizy i statystyki 11388
Sprawozdania o rynku pracy 6361
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 4649
Monitoring zawodów 5045
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 5311
Strategie i inne dokumenty 3580
Przydatne linki 5348
Dokumenty do pobrania 11343
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10872
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 3564
Majątek, którym instytucja dysponuje 3779
Rejestry 3550
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 3523
Nabór na stanowiska urzędnicze 4380
Trwające 3700
Zakończone 3966
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 597
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - stażysta 707
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 836
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1386
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 3110
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 1976
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 2206
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 3647
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 3206
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 4761
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 4557
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 5504
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 6576
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 6189
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 5031
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 5028
Sprawozdania finansowe 2116
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2000
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 722
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 723
Ochrona Danych Osobowych 2545
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 2625
Inspektor Ochrony Danych 2691
Biuletyn Informacji Publicznej 3537
Polityka prywatności 3572
Redakcja BIP 4193
Dostęp do informacji publicznej 3493
Instrukcja korzystania z BIP 3624
Deklaracja dostępności 1264