Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2760
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3053
Kontakt do urzędu pracy 59035
Telefony 10088
Godziny otwarcia 9573
O Urzędzie 6157
Struktura Urzędu 4364
Schemat organizacyjny 8108
Regulamin organizacyjny 3856
Kierownictwo Urzędu 4109
Dyrektor Urzędu 5152
Zastępca Dyrektora 4126
Kierownik Filii w Morągu 5915
Podstawy prawne działania urzędu 3547
Obowiązujące akty prawne 3417
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5131
Programy 5753
Projekty EFS 4846
Trwające 3747
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 3513
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 4144
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 2254
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 533
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 536
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 3400
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 3587
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 3167
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 765
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 788
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 771
Zakończone 3451
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 3399
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 3693
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5110
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3541
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 5897
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 5736
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4375
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3221
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4599
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3579
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 5712
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2936
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2543
Analizy i statystyki 10046
Sprawozdania o rynku pracy 5043
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 3372
Monitoring zawodów 3790
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 4058
Strategie i inne dokumenty 2287
Przydatne linki 4092
Dokumenty do pobrania 10023
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9523
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2499
Majątek, którym instytucja dysponuje 2685
Rejestry 2284
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 2384
Nabór na stanowiska urzędnicze 3308
Trwające 2508
Zakończone 2736
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 348
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 1142
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 894
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 1117
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 1694
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 1572
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 2789
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2506
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 4117
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 4729
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 5106
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 3090
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 3801
Sprawozdania finansowe 996
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 956
Ochrona Danych Osobowych 1359
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1473
Inspektor Ochrony Danych 1455
Biuletyn Informacji Publicznej 2469
Polityka prywatności 2480
Redakcja BIP 2782
Dostęp do informacji publicznej 2419
Instrukcja korzystania z BIP 2535
Deklaracja dostępności 79