Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1764
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 36701
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3964
Przyznanie statusu bezrobotnego 3281
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2395
Utrata statusu bezrobotnego 2238
Utrata statusu poszukującego pracy 2196
Rejestracja bezrobotnych 11709
Rejestracja przez Internet 4740
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2357
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7064
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3320
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2282
Rejestracja poszukujących pracy 3817
Rejestracja przez Internet 5923
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1828
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2080
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1819
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3530
Prawa bezrobotnych 2844
Prawa poszukujących pracy 2174
Obowiązki bezrobotnych 2750
Obowiązki poszukujących pracy 2323
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2005
Agencje zatrudnienia 2814
Inne informacje 3149
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4119
Publikacje 2367
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24292
Zgłoszenie oferty pracy 5123
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2608
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2322
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2321
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2259
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1943
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1810
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2746
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2418
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2014
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2545
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1846
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2656
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3676
Opłaty 2419
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 2178
Inne informacje 2228
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 1187
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2264
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1813
Kontakt do urzędu pracy 53477
Telefony 8466
Godziny otwarcia 7673
O Urzędzie 4781
Struktura Urzędu 2953
Schemat organizacyjny 6539
Regulamin organizacyjny 2451
Kierownictwo Urzędu 2780
Dyrektor Urzędu 3554
Zastępca Dyrektora 2732
Kierownik Filii w Morągu 4308
Podstawy prawne działania urzędu 2271
Obowiązujące akty prawne 2075
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3189
Programy 4167
Projekty EFS 3471
Trwające 2484
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2280
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2827
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 936
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1582
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1789
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 1314
Zakończone 2179
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2137
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2373
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3234
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2258
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4573
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4381
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2612
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1950
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2799
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2326
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4417
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1676
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1276
Analizy i statystyki 8345
Sprawozdania o rynku pracy 3506
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2005
Monitoring zawodów 2396
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2669
Strategie i inne dokumenty 938
Przydatne linki 2729
Dokumenty do pobrania 8076
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7881
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1470
Majątek, którym instytucja dysponuje 1602
Rejestry 1254
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1297
Nabór na stanowiska urzędnicze 1750
Trwające 1410
Zakończone 1508
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 121
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 305
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 749
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 693
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1855
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 2744
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 3599
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1343
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2480
Ochrona Danych Osobowych 270
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 315
Inspektor Ochrony Danych 333
Biuletyn Informacji Publicznej 1375
Polityka prywatności 1401
Redakcja BIP 1668
Dostęp do informacji publicznej 1361
Instrukcja korzystania z BIP 1432