Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1807
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1880
Kontakt do urzędu pracy 55147
Telefony 8691
Godziny otwarcia 7855
O Urzędzie 4887
Struktura Urzędu 3033
Schemat organizacyjny 6678
Regulamin organizacyjny 2533
Kierownictwo Urzędu 2846
Dyrektor Urzędu 3687
Zastępca Dyrektora 2812
Kierownik Filii w Morągu 4448
Podstawy prawne działania urzędu 2336
Obowiązujące akty prawne 2135
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3271
Programy 4307
Projekty EFS 3559
Trwające 2543
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2343
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2911
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 985
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1654
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1855
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 1433
Zakończone 2227
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2196
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2416
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3300
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2316
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4634
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4444
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2669
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2006
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2854
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2371
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4474
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1722
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1326
Analizy i statystyki 8531
Sprawozdania o rynku pracy 3613
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2054
Monitoring zawodów 2453
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2736
Strategie i inne dokumenty 995
Przydatne linki 2793
Dokumenty do pobrania 8353
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8074
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1507
Majątek, którym instytucja dysponuje 1648
Rejestry 1293
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1349
Nabór na stanowiska urzędnicze 1911
Trwające 1474
Zakończone 1572
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 58
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 194
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 400
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 887
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 764
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1998
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 2883
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 3747
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1410
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2547
Ochrona Danych Osobowych 316
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 361
Inspektor Ochrony Danych 391
Biuletyn Informacji Publicznej 1423
Polityka prywatności 1450
Redakcja BIP 1710
Dostęp do informacji publicznej 1396
Instrukcja korzystania z BIP 1477