Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4079
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 4674
Kontakt do urzędu pracy 62908
Telefony 11928
Godziny otwarcia 11263
O Urzędzie 7812
Struktura Urzędu 6074
Schemat organizacyjny 10882
Regulamin organizacyjny 5493
Kierownictwo Urzędu 5705
Dyrektor Urzędu 6975
Zastępca Dyrektora 5921
Kierownik Filii w Morągu 7512
Podstawy prawne działania urzędu 5173
Obowiązujące akty prawne 5076
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7670
Programy 7664
Projekty EFS 6518
Trwające 5496
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI) 708
Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021) 1401
Zakończone 5232
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 5087
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 5728
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 3716
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 2001
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 2074
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 5782
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 5618
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 6046
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 3264
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 3172
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 3202
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 5036
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 5260
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7708
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5120
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 7451
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 7403
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 6861
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4722
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7089
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5086
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 7129
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4383
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3972
Analizy i statystyki 11808
Sprawozdania o rynku pracy 6673
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 4973
Monitoring zawodów 5377
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 6253
Strategie i inne dokumenty 3908
Przydatne linki 5676
Dokumenty do pobrania 11661
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11191
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 3839
Majątek, którym instytucja dysponuje 4055
Rejestry 3836
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 3981
Nabór na stanowiska urzędnicze 4675
Trwające 3984
Zakończone 4345
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1035
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - stażysta 1180
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1279
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1665
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 3572
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 2258
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 2486
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 4106
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 4260
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 5394
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 5020
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 5941
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 7015
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 6468
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 5692
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 5419
Sprawozdania finansowe 2395
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2285
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 1002
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 997
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 91
Ochrona Danych Osobowych 2837
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 3083
Inspektor Ochrony Danych 3262
Biuletyn Informacji Publicznej 3804
Polityka prywatności 3857
Redakcja BIP 4614
Dostęp do informacji publicznej 3769
Instrukcja korzystania z BIP 3897
Deklaracja dostępności 1574