Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2056
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2196
Kontakt do urzędu pracy 56075
Telefony 9088
Godziny otwarcia 8455
O Urzędzie 5219
Struktura Urzędu 3397
Schemat organizacyjny 7145
Regulamin organizacyjny 2918
Kierownictwo Urzędu 3169
Dyrektor Urzędu 4164
Zastępca Dyrektora 3167
Kierownik Filii w Morągu 4955
Podstawy prawne działania urzędu 2650
Obowiązujące akty prawne 2467
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3785
Programy 4726
Projekty EFS 3881
Trwające 2859
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2669
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 3271
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 1369
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 2131
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 2329
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 1933
Zakończone 2529
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2501
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2732
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3808
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2639
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4987
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4792
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3106
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2342
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3347
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2686
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4826
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1997
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1629
Analizy i statystyki 8986
Sprawozdania o rynku pracy 4031
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2388
Monitoring zawodów 2810
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 3106
Strategie i inne dokumenty 1342
Przydatne linki 3115
Dokumenty do pobrania 8762
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8542
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1773
Majątek, którym instytucja dysponuje 1918
Rejestry 1546
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1619
Nabór na stanowiska urzędnicze 2382
Trwające 1753
Zakończone 1908
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 141
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 325
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 560
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 741
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 1451
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1276
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2558
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3505
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 4208
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1899
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2893
Sprawozdania finansowe 194
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 190
Ochrona Danych Osobowych 590
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 646
Inspektor Ochrony Danych 686
Biuletyn Informacji Publicznej 1676
Polityka prywatności 1713
Redakcja BIP 1969
Dostęp do informacji publicznej 1661
Instrukcja korzystania z BIP 1748