Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4322
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 4989
Kontakt do urzędu pracy 63329
Telefony 12213
Godziny otwarcia 11522
O Urzędzie 8086
Struktura Urzędu 6341
Schemat organizacyjny 11633
Regulamin organizacyjny 5759
Kierownictwo Urzędu 5982
Dyrektor Urzędu 7289
Zastępca Dyrektora 6204
Kierownik Filii w Morągu 7784
Podstawy prawne działania urzędu 5438
Obowiązujące akty prawne 5356
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8095
Programy 7922
Projekty EFS 6798
Trwające 5771
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI) 962
Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021) 1813
Zakończone 5495
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 5369
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 6010
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 3991
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 2633
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 2366
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 6176
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 6023
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 6436
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 3654
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 3566
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 4716
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 5360
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 6004
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 8475
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5394
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 7716
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 7675
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7285
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4989
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7506
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5360
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 7349
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4619
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4206
Analizy i statystyki 12080
Sprawozdania o rynku pracy 6940
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 5249
Monitoring zawodów 5655
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 6536
Strategie i inne dokumenty 4174
Przydatne linki 6868
Dokumenty do pobrania 11930
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11464
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 4075
Majątek, którym instytucja dysponuje 4315
Rejestry 4063
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 4222
Nabór na stanowiska urzędnicze 4912
Trwające 4209
Zakończone 4598
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1381
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - stażysta 1560
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1677
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1896
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 3936
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 2474
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 2700
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 4464
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 4524
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 5805
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 5880
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 6186
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 7402
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 6709
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 6117
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 5712
Sprawozdania finansowe 2628
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2531
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 1212
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 1210
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 294
Ochrona Danych Osobowych 3066
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 3353
Inspektor Ochrony Danych 3547
Biuletyn Informacji Publicznej 4045
Polityka prywatności 4081
Redakcja BIP 4907
Dostęp do informacji publicznej 4002
Instrukcja korzystania z BIP 4126
Deklaracja dostępności 2111