Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1964
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2078
Kontakt do urzędu pracy 55755
Telefony 8949
Godziny otwarcia 8255
O Urzędzie 5097
Struktura Urzędu 3261
Schemat organizacyjny 7007
Regulamin organizacyjny 2805
Kierownictwo Urzędu 3055
Dyrektor Urzędu 4014
Zastępca Dyrektora 3045
Kierownik Filii w Morągu 4767
Podstawy prawne działania urzędu 2537
Obowiązujące akty prawne 2353
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3577
Programy 4576
Projekty EFS 3772
Trwające 2752
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2556
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 3146
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 1226
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1942
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 2151
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 1766
Zakończone 2421
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2390
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2619
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3634
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2527
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4869
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4669
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2941
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2228
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3174
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2578
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4713
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1890
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1521
Analizy i statystyki 8835
Sprawozdania o rynku pracy 3888
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2266
Monitoring zawodów 2696
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2974
Strategie i inne dokumenty 1237
Przydatne linki 3007
Dokumenty do pobrania 8620
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8388
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1674
Majątek, którym instytucja dysponuje 1822
Rejestry 1436
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1518
Nabór na stanowiska urzędnicze 2219
Trwające 1652
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 37
Zakończone 1801
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 223
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 407
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 626
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 1248
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1096
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2382
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3283
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 4056
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1723
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2782
Sprawozdania finansowe 112
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 110
Ochrona Danych Osobowych 489
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 535
Inspektor Ochrony Danych 573
Biuletyn Informacji Publicznej 1582
Polityka prywatności 1616
Redakcja BIP 1874
Dostęp do informacji publicznej 1563
Instrukcja korzystania z BIP 1641