Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3438
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3758
Kontakt do urzędu pracy 61114
Telefony 11128
Godziny otwarcia 10444
O Urzędzie 7056
Struktura Urzędu 5280
Schemat organizacyjny 8989
Regulamin organizacyjny 4728
Kierownictwo Urzędu 4962
Dyrektor Urzędu 6001
Zastępca Dyrektora 5103
Kierownik Filii w Morągu 6742
Podstawy prawne działania urzędu 4393
Obowiązujące akty prawne 4285
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6521
Programy 6690
Projekty EFS 5731
Trwające 4710
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI) 39
Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021) 50
Zakończone 4449
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 4371
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 4995
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 3011
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 1291
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 1346
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 4759
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 4558
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 4980
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 2253
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 2147
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 2155
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 4252
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 4527
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 6580
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4365
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 6711
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 6671
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5735
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4022
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5971
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4367
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 6508
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3741
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3352
Analizy i statystyki 10893
Sprawozdania o rynku pracy 5907
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 4212
Monitoring zawodów 4585
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 4882
Strategie i inne dokumenty 3135
Przydatne linki 4906
Dokumenty do pobrania 10880
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10414
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 3206
Majątek, którym instytucja dysponuje 3408
Rejestry 3167
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 3118
Nabór na stanowiska urzędnicze 4011
Trwające 3292
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 24
Zakończone 3526
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - stażysta 102
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 225
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1025
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 2520
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 1601
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 1840
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 3069
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 2304
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 4117
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 3951
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 5079
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 5974
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 5803
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 4365
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 4666
Sprawozdania finansowe 1740
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 1646
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 378
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 378
Ochrona Danych Osobowych 2148
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 2244
Inspektor Ochrony Danych 2242
Biuletyn Informacji Publicznej 3158
Polityka prywatności 3189
Redakcja BIP 3652
Dostęp do informacji publicznej 3088
Instrukcja korzystania z BIP 3239
Deklaracja dostępności 828