Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2262
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2461
Kontakt do urzędu pracy 57283
Telefony 9394
Godziny otwarcia 8838
O Urzędzie 5501
Struktura Urzędu 3696
Schemat organizacyjny 7444
Regulamin organizacyjny 3205
Kierownictwo Urzędu 3455
Dyrektor Urzędu 4486
Zastępca Dyrektora 3472
Kierownik Filii w Morągu 5279
Podstawy prawne działania urzędu 2945
Obowiązujące akty prawne 2760
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4198
Programy 5042
Projekty EFS 4173
Trwające 3124
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2918
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 3534
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 1666
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 2527
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 2714
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 2301
Zakończone 2806
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2773
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 3013
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4188
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2918
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 5267
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 5090
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3482
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2627
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3713
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2957
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 5100
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2287
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1902
Analizy i statystyki 9327
Sprawozdania o rynku pracy 4340
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2696
Monitoring zawodów 3120
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 3410
Strategie i inne dokumenty 1624
Przydatne linki 3418
Dokumenty do pobrania 9091
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8876
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1981
Majątek, którym instytucja dysponuje 2140
Rejestry 1752
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1838
Nabór na stanowiska urzędnicze 2710
Trwające 1972
Zakończone 2158
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 317
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 357
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 565
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 890
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 980
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 1860
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1633
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2870
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3869
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 4479
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2249
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 3122
Sprawozdania finansowe 436
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 418
Ochrona Danych Osobowych 816
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 893
Inspektor Ochrony Danych 899
Biuletyn Informacji Publicznej 1915
Polityka prywatności 1924
Redakcja BIP 2201
Dostęp do informacji publicznej 1877
Instrukcja korzystania z BIP 1981