Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1189
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 28352
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2996
Przyznanie statusu bezrobotnego 2281
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1678
Utrata statusu bezrobotnego 1494
Utrata statusu poszukującego pracy 1569
Rejestracja bezrobotnych 8972
Rejestracja przez Internet 3172
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1632
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5787
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2326
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1593
Rejestracja poszukujących pracy 2775
Rejestracja przez Internet 4851
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1242
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1508
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1212
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2536
Prawa bezrobotnych 1972
Prawa poszukujących pracy 1466
Obowiązki bezrobotnych 2004
Obowiązki poszukujących pracy 1672
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4949
Pośrednictwo pracy krajowe 1339
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1360
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1396
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1756
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5766
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1693
Staże 13053
Prace interwencyjne 2592
Roboty publiczne 805
Prace społecznie użyteczne 2229
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2936
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7790
Zasiłek dla bezrobotnych 8913
Ubezpieczenie zdrowotne 1437
Dodatek aktywizacyjny 5790
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5383
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej 6744
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1803
Pożyczka szkoleniowa 2387
Bon szkoleniowy 2479
Bon na zasiedlenie 418
Inne finansowe formy wsparcia - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3100
Dokumenty do pobrania 11694
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1368
Agencje zatrudnienia 1963
Inne informacje 2230
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3121
Publikacje 1616
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18226
Zgłoszenie oferty pracy 3337
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1794
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1497
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1537
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1483
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1308
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1239
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5895
Pośrednictwo pracy krajowe 1590
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1148
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1176
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1542
Staże 5259
Prace interwencyjne 1984
Roboty publiczne 1488
Prace społecznie użyteczne 1984
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3210
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1484
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1329
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1674
Zwolnienia grupowe 1367
Wysokość świadczeń pieniężnych 2187
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2813
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 3626
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2011
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1789
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1437
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1980
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1295
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1573
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1910
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1347
Tryb postępowania 1172
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1326
Wymagane dokumenty 1187
Opłaty 1450
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1916
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1274
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1295
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 1450
Dokumenty do pobrania 14798
Inne informacje 1439
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 640
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1471
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1140
Kontakt do urzędu pracy 40239
Telefony 6299
Godziny otwarcia 5528
O Urzędzie 3434
Struktura Urzędu 2017
Schemat organizacyjny 5221
Regulamin organizacyjny 1608
Kierownictwo Urzędu 1925
Dyrektor Urzędu 2313
Zastępca Dyrektora 1867
Kierownik Filii w Morągu 2895
Podstawy prawne działania urzędu 1371
Obowiązujące akty prawne 1249
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2453
Programy 2875
Projekty EFS 2462
Trwające 1775
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 1527
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2002
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 245
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 717
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1060
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 273
Zakończone 1488
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 1494
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 1765
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2559
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1595
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 3954
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 3621
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2031
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1361
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2235
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1743
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3574
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1076
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 694
Analizy i statystyki 6393
Sprawozdania o rynku pracy 2210
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 1288
Monitoring zawodów 1516
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 1654
Strategie i inne dokumenty 204
Przydatne linki 1866
Dokumenty do pobrania 5655
Centrum Aktywizacji Zawodowej 6291
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 956
Majątek, którym instytucja dysponuje 970
Rejestry 686
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 766
Nabór na stanowiska urzędnicze 812
Trwające 731
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 25
Zakończone 797
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 685
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 1635
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 2351
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 579
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 1804
Biuletyn Informacji Publicznej 822
Polityka prywatności 798
Redakcja BIP 1061
Dostęp do informacji publicznej 808
Instrukcja korzystania z BIP 889