Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4478
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 5222
Kontakt do urzędu pracy 63702
Telefony 12442
Godziny otwarcia 11764
O Urzędzie 8355
Struktura Urzędu 6583
Schemat organizacyjny 11877
Regulamin organizacyjny 6003
Kierownictwo Urzędu 6222
Dyrektor Urzędu 7511
Zastępca Dyrektora 6432
Kierownik Filii w Morągu 7984
Podstawy prawne działania urzędu 5648
Obowiązujące akty prawne 5614
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8457
Programy 8146
Projekty EFS 7018
Trwające 6011
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI) 1138
Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021) 2143
Zakończone 5792
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 5583
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 6250
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 4204
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 2838
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 2607
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 6513
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 6428
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 6767
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 3998
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 3908
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 5055
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 5599
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 6231
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 8808
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5596
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 7952
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 7905
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7606
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5207
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7840
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5601
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 7535
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4837
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4401
Analizy i statystyki 12295
Sprawozdania o rynku pracy 7212
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 5497
Monitoring zawodów 5882
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 6732
Strategie i inne dokumenty 4384
Przydatne linki 7064
Dokumenty do pobrania 12183
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11670
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 4233
Majątek, którym instytucja dysponuje 4496
Rejestry 4227
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 4405
Nabór na stanowiska urzędnicze 5065
Trwające 4379
Zakończone 4779
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1688
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - stażysta 1880
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1974
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2069
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 4251
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 2650
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 2877
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 4768
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 4693
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 6115
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 6204
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 6407
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 7754
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 6888
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 6443
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 6026
Sprawozdania finansowe 2808
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2701
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 1355
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 1358
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 455
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 14
Ochrona Danych Osobowych 3228
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 3521
Inspektor Ochrony Danych 3707
Biuletyn Informacji Publicznej 4217
Polityka prywatności 4251
Redakcja BIP 5245
Dostęp do informacji publicznej 4188
Instrukcja korzystania z BIP 4292
Deklaracja dostępności 2300