Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1524
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 32412
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3472
Przyznanie statusu bezrobotnego 2824
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2049
Utrata statusu bezrobotnego 1928
Utrata statusu poszukującego pracy 1907
Rejestracja bezrobotnych 10231
Rejestracja przez Internet 4004
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1983
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6401
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2811
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1939
Rejestracja poszukujących pracy 3305
Rejestracja przez Internet 5364
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1550
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1799
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1517
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3046
Prawa bezrobotnych 2427
Prawa poszukujących pracy 1826
Obowiązki bezrobotnych 2398
Obowiązki poszukujących pracy 2021
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5828
Pośrednictwo pracy krajowe 1698
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1713
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1798
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2127
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6952
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2162
Staże 14926
Prace interwencyjne 3181
Roboty publiczne 1204
Prace społecznie użyteczne 2650
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3285
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9171
Zasiłek dla bezrobotnych 10064
Ubezpieczenie zdrowotne 1820
Dodatek aktywizacyjny 6767
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6405
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej 7821
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2202
Pożyczka szkoleniowa 2784
Bon szkoleniowy 3036
Bon na zasiedlenie 1777
Inne finansowe formy wsparcia - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3514
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1683
Agencje zatrudnienia 2416
Inne informacje 2706
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3613
Publikacje 2048
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21479
Zgłoszenie oferty pracy 4195
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2242
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1935
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1909
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1856
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1624
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1546
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7232
Pośrednictwo pracy krajowe 1954
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1507
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1497
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1996
Staże 5938
Prace interwencyjne 2524
Roboty publiczne 2001
Prace społecznie użyteczne 2355
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3783
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1821
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1664
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2068
Zwolnienia grupowe 1735
Wysokość świadczeń pieniężnych 2558
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3624
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 4155
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2419
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2111
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1729
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2272
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1602
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2156
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2724
Opłaty 1897
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 1838
Inne informacje 1874
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 922
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1882
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1524
Kontakt do urzędu pracy 46514
Telefony 7508
Godziny otwarcia 6591
O Urzędzie 4180
Struktura Urzędu 2524
Schemat organizacyjny 5828
Regulamin organizacyjny 2053
Kierownictwo Urzędu 2386
Dyrektor Urzędu 2952
Zastępca Dyrektora 2345
Kierownik Filii w Morągu 3618
Podstawy prawne działania urzędu 1856
Obowiązujące akty prawne 1690
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2838
Programy 3542
Projekty EFS 2984
Trwające 2192
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 1905
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2404
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 622
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1018
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1367
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 730
Zakończone 1882
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 1844
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2121
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2923
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1951
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4279
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4013
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2370
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1701
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2535
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2056
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4036
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1378
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1011
Analizy i statystyki 7443
Sprawozdania o rynku pracy 2982
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 1717
Monitoring zawodów 2008
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2212
Strategie i inne dokumenty 631
Przydatne linki 2334
Dokumenty do pobrania 6622
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7086
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1249
Majątek, którym instytucja dysponuje 1302
Rejestry 1003
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1048
Nabór na stanowiska urzędnicze 1216
Trwające 1072
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 14
Zakończone 1131
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 224
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 280
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1173
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 2122
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 2956
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 936
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2153
Ochrona Danych Osobowych 31
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 54
Inspektor Ochrony Danych 45
Biuletyn Informacji Publicznej 1167
Polityka prywatności 1136
Redakcja BIP 1428
Dostęp do informacji publicznej 1132
Instrukcja korzystania z BIP 1185