Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2476
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2724
Kontakt do urzędu pracy 58378
Telefony 9711
Godziny otwarcia 9203
O Urzędzie 5797
Struktura Urzędu 3992
Schemat organizacyjny 7738
Regulamin organizacyjny 3482
Kierownictwo Urzędu 3743
Dyrektor Urzędu 4778
Zastępca Dyrektora 3762
Kierownik Filii w Morągu 5566
Podstawy prawne działania urzędu 3197
Obowiązujące akty prawne 3073
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4670
Programy 5356
Projekty EFS 4469
Trwające 3385
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 3186
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 3801
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 1932
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 202
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 207
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 2969
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 3161
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 2721
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 337
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 353
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 333
Zakończone 3096
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 3050
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 3327
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4654
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3190
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 5558
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 5397
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3943
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2900
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4165
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3249
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 5370
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2575
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2196
Analizy i statystyki 9644
Sprawozdania o rynku pracy 4665
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 3014
Monitoring zawodów 3421
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 3725
Strategie i inne dokumenty 1942
Przydatne linki 3723
Dokumenty do pobrania 9394
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9161
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2200
Majątek, którym instytucja dysponuje 2374
Rejestry 1971
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 2075
Nabór na stanowiska urzędnicze 2984
Trwające 2196
Zakończone 2415
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 62
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 716
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 611
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 818
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 1280
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 1245
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 2327
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2082
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 3744
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 4293
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 4765
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2671
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 3504
Sprawozdania finansowe 681
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 635
Ochrona Danych Osobowych 1057
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1164
Inspektor Ochrony Danych 1134
Biuletyn Informacji Publicznej 2158
Polityka prywatności 2150
Redakcja BIP 2458
Dostęp do informacji publicznej 2113
Instrukcja korzystania z BIP 2239