Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2888
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3204
Kontakt do urzędu pracy 59389
Telefony 10256
Godziny otwarcia 9741
O Urzędzie 6316
Struktura Urzędu 4534
Schemat organizacyjny 8259
Regulamin organizacyjny 4024
Kierownictwo Urzędu 4263
Dyrektor Urzędu 5306
Zastępca Dyrektora 4272
Kierownik Filii w Morągu 6085
Podstawy prawne działania urzędu 3702
Obowiązujące akty prawne 3572
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5412
Programy 5931
Projekty EFS 5011
Trwające 3901
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 3659
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 4305
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 2395
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 668
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 679
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 3659
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 3855
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 3436
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 1030
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 1054
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 1041
Zakończone 3613
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 3561
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 3856
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5413
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3689
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 6051
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 5902
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4657
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3374
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4876
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3725
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 5860
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3094
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2693
Analizy i statystyki 10221
Sprawozdania o rynku pracy 5209
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 3543
Monitoring zawodów 3949
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 4209
Strategie i inne dokumenty 2440
Przydatne linki 4254
Dokumenty do pobrania 10190
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9702
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2641
Majątek, którym instytucja dysponuje 2820
Rejestry 2424
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 2532
Nabór na stanowiska urzędnicze 3458
Trwające 2636
Zakończone 2868
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 479
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 1391
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 1017
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 1249
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 1942
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 1713
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 3064
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2773
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 4307
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 4990
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 5245
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 3348
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 3930
Sprawozdania finansowe 1126
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 1092
Ochrona Danych Osobowych 1491
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1606
Inspektor Ochrony Danych 1591
Biuletyn Informacji Publicznej 2609
Polityka prywatności 2619
Redakcja BIP 2924
Dostęp do informacji publicznej 2559
Instrukcja korzystania z BIP 2669
Deklaracja dostępności 206