Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3186
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3524
Kontakt do urzędu pracy 60043
Telefony 10670
Godziny otwarcia 10129
O Urzędzie 6703
Struktura Urzędu 4924
Schemat organizacyjny 8633
Regulamin organizacyjny 4404
Kierownictwo Urzędu 4633
Dyrektor Urzędu 5674
Zastępca Dyrektora 4663
Kierownik Filii w Morągu 6436
Podstawy prawne działania urzędu 4073
Obowiązujące akty prawne 3951
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5993
Programy 6341
Projekty EFS 5418
Trwające 4265
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 4043
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 4683
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 2734
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 1014
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 1043
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 4222
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 4417
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 4015
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 1731
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 1601
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 1608
Zakończone 3984
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 3931
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 4224
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 6015
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4059
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 6415
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 6302
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5211
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3714
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5459
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4071
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 6223
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3455
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3046
Analizy i statystyki 10577
Sprawozdania o rynku pracy 5573
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 3917
Monitoring zawodów 4297
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 4557
Strategie i inne dokumenty 2787
Przydatne linki 4609
Dokumenty do pobrania 10550
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10094
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2961
Majątek, którym instytucja dysponuje 3154
Rejestry 2905
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 2865
Nabór na stanowiska urzędnicze 3780
Trwające 2940
Zakończone 3217
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 784
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 2055
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 1332
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 1575
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 2598
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 2051
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 3615
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 3467
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 4755
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 5511
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 5571
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 3857
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 4411
Sprawozdania finansowe 1469
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 1399
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 173
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 159
Ochrona Danych Osobowych 1832
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1948
Inspektor Ochrony Danych 1920
Biuletyn Informacji Publicznej 2894
Polityka prywatności 2935
Redakcja BIP 3246
Dostęp do informacji publicznej 2862
Instrukcja korzystania z BIP 2977
Deklaracja dostępności 541