Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3308
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3632
Kontakt do urzędu pracy 60389
Telefony 10897
Godziny otwarcia 10272
O Urzędzie 6891
Struktura Urzędu 5100
Schemat organizacyjny 8781
Regulamin organizacyjny 4555
Kierownictwo Urzędu 4795
Dyrektor Urzędu 5837
Zastępca Dyrektora 4923
Kierownik Filii w Morągu 6575
Podstawy prawne działania urzędu 4223
Obowiązujące akty prawne 4120
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6259
Programy 6512
Projekty EFS 5566
Trwające 4484
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 4211
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 4830
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 2867
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 1154
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 1192
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 4497
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 4706
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 4292
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 2003
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 1882
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 1876
Zakończone 4225
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 4090
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 4368
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 6298
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4204
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 6552
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 6475
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5462
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3860
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5717
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 4208
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 6358
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3604
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3191
Analizy i statystyki 10725
Sprawozdania o rynku pracy 5734
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 4058
Monitoring zawodów 4424
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 4705
Strategie i inne dokumenty 2947
Przydatne linki 4750
Dokumenty do pobrania 10691
Centrum Aktywizacji Zawodowej 10247
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 3077
Majątek, którym instytucja dysponuje 3283
Rejestry 3033
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 2987
Nabór na stanowiska urzędnicze 3887
Trwające 3114
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 9
Zakończone 3371
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 904
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 2297
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 1467
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 1713
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 2830
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 2177
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 3870
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 3720
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 4921
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 5744
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 5693
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 4138
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 4537
Sprawozdania finansowe 1606
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 1515
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 286
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 270
Ochrona Danych Osobowych 2007
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 2106
Inspektor Ochrony Danych 2093
Biuletyn Informacji Publicznej 3024
Polityka prywatności 3068
Redakcja BIP 3449
Dostęp do informacji publicznej 2976
Instrukcja korzystania z BIP 3111
Deklaracja dostępności 684