Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1591
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33469
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3597
Przyznanie statusu bezrobotnego 2945
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2142
Utrata statusu bezrobotnego 2026
Utrata statusu poszukującego pracy 1988
Rejestracja bezrobotnych 10613
Rejestracja przez Internet 4210
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2085
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6554
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2930
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2048
Rejestracja poszukujących pracy 3441
Rejestracja przez Internet 5512
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1625
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1882
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1610
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3182
Prawa bezrobotnych 2543
Prawa poszukujących pracy 1938
Obowiązki bezrobotnych 2483
Obowiązki poszukujących pracy 2114
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1765
Agencje zatrudnienia 2518
Inne informacje 2815
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3744
Publikacje 2135
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22198
Zgłoszenie oferty pracy 4486
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2357
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2061
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2023
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1960
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1717
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1625
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2532
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2214
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1825
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2368
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1670
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2287
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2955
Opłaty 2038
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 1939
Inne informacje 1967
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 1004
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1983
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1615
Kontakt do urzędu pracy 48184
Telefony 7737
Godziny otwarcia 6864
O Urzędzie 4312
Struktura Urzędu 2629
Schemat organizacyjny 6004
Regulamin organizacyjny 2161
Kierownictwo Urzędu 2478
Dyrektor Urzędu 3085
Zastępca Dyrektora 2445
Kierownik Filii w Morągu 3785
Podstawy prawne działania urzędu 1950
Obowiązujące akty prawne 1783
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2915
Programy 3705
Projekty EFS 3080
Trwające 2272
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2013
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2541
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 702
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1264
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1507
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 873
Zakończone 1958
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 1916
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2195
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3009
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2040
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4359
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4116
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2442
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1774
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2622
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2117
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4164
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1488
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1083
Analizy i statystyki 7663
Sprawozdania o rynku pracy 3102
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 1777
Monitoring zawodów 2100
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2325
Strategie i inne dokumenty 724
Przydatne linki 2436
Dokumenty do pobrania 7029
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7273
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1308
Majątek, którym instytucja dysponuje 1395
Rejestry 1075
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1116
Nabór na stanowiska urzędnicze 1316
Trwające 1191
Zakończone 1255
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 77
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 349
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 378
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1358
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 2270
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 3103
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1022
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2262
Ochrona Danych Osobowych 80
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 141
Inspektor Ochrony Danych 120
Biuletyn Informacji Publicznej 1233
Polityka prywatności 1213
Redakcja BIP 1494
Dostęp do informacji publicznej 1198
Instrukcja korzystania z BIP 1252