Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2334
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2559
Kontakt do urzędu pracy 57745
Telefony 9516
Godziny otwarcia 8975
O Urzędzie 5599
Struktura Urzędu 3809
Schemat organizacyjny 7559
Regulamin organizacyjny 3312
Kierownictwo Urzędu 3558
Dyrektor Urzędu 4587
Zastępca Dyrektora 3568
Kierownik Filii w Morągu 5385
Podstawy prawne działania urzędu 3031
Obowiązujące akty prawne 2867
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4365
Programy 5166
Projekty EFS 4283
Trwające 3219
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 3007
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 3630
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 1758
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 64
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 63
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 2690
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 2875
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 2453
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 92
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 98
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 87
Zakończone 2911
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2869
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 3118
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4355
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3012
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 5369
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 5202
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3646
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2725
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3875
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3061
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 5200
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2389
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2005
Analizy i statystyki 9451
Sprawozdania o rynku pracy 4451
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2819
Monitoring zawodów 3235
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 3525
Strategie i inne dokumenty 1748
Przydatne linki 3535
Dokumenty do pobrania 9202
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8976
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2057
Majątek, którym instytucja dysponuje 2222
Rejestry 1831
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1924
Nabór na stanowiska urzędnicze 2814
Trwające 2056
Zakończone 2252
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 451
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 458
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 656
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 1021
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 1076
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 2025
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1791
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2982
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 4011
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 4589
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2395
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 3207
Sprawozdania finansowe 520
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 496
Ochrona Danych Osobowych 898
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 991
Inspektor Ochrony Danych 988
Biuletyn Informacji Publicznej 1999
Polityka prywatności 2005
Redakcja BIP 2305
Dostęp do informacji publicznej 1951
Instrukcja korzystania z BIP 2074