Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1276
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30052
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3164
Przyznanie statusu bezrobotnego 2440
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1786
Utrata statusu bezrobotnego 1631
Utrata statusu poszukującego pracy 1666
Rejestracja bezrobotnych 9475
Rejestracja przez Internet 3494
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1741
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5972
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2494
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1708
Rejestracja poszukujących pracy 2977
Rejestracja przez Internet 5010
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1323
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1583
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1295
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2713
Prawa bezrobotnych 2101
Prawa poszukujących pracy 1566
Obowiązki bezrobotnych 2121
Obowiązki poszukujących pracy 1761
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5326
Pośrednictwo pracy krajowe 1429
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1458
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1519
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1856
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6226
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1840
Staże 13808
Prace interwencyjne 2796
Roboty publiczne 908
Prace społecznie użyteczne 2376
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3040
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8386
Zasiłek dla bezrobotnych 9354
Ubezpieczenie zdrowotne 1556
Dodatek aktywizacyjny 6155
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5746
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej 7081
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1921
Pożyczka szkoleniowa 2533
Bon szkoleniowy 2673
Bon na zasiedlenie 898
Inne finansowe formy wsparcia - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3225
Dokumenty do pobrania 12442
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1460
Agencje zatrudnienia 2109
Inne informacje 2399
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3297
Publikacje 1759
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19572
Zgłoszenie oferty pracy 3587
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1936
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1628
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1639
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1610
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1382
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1320
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6431
Pośrednictwo pracy krajowe 1703
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1241
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1265
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1686
Staże 5492
Prace interwencyjne 2151
Roboty publiczne 1638
Prace społecznie użyteczne 2100
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3395
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1570
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1432
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1807
Zwolnienia grupowe 1469
Wysokość świadczeń pieniężnych 2291
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3129
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 3827
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2139
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1874
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1530
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2044
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1391
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1747
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2180
Opłaty 1565
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 1572
Dokumenty do pobrania 15940
Inne informacje 1564
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 713
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1585
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1268
Kontakt do urzędu pracy 42669
Telefony 6741
Godziny otwarcia 5892
O Urzędzie 3712
Struktura Urzędu 2163
Schemat organizacyjny 5428
Regulamin organizacyjny 1716
Kierownictwo Urzędu 2065
Dyrektor Urzędu 2512
Zastępca Dyrektora 2022
Kierownik Filii w Morągu 3118
Podstawy prawne działania urzędu 1523
Obowiązujące akty prawne 1378
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2556
Programy 3112
Projekty EFS 2637
Trwające 1888
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 1632
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2111
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 348
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 791
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1132
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 395
Zakończone 1607
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 1607
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 1881
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2658
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1707
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4044
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 3741
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2136
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1463
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2294
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1819
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3725
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1161
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 796
Analizy i statystyki 6775
Sprawozdania o rynku pracy 2472
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 1409
Monitoring zawodów 1671
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 1838
Strategie i inne dokumenty 329
Przydatne linki 2005
Dokumenty do pobrania 5968
Centrum Aktywizacji Zawodowej 6561
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1030
Majątek, którym instytucja dysponuje 1081
Rejestry 772
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 856
Nabór na stanowiska urzędnicze 930
Trwające 826
Zakończone 907
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 90
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 846
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 1789
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 2539
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 703
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 1949
Biuletyn Informacji Publicznej 917
Polityka prywatności 901
Redakcja BIP 1178
Dostęp do informacji publicznej 896
Instrukcja korzystania z BIP 965