Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1679
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35418
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3789
Przyznanie statusu bezrobotnego 3135
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2274
Utrata statusu bezrobotnego 2152
Utrata statusu poszukującego pracy 2095
Rejestracja bezrobotnych 11320
Rejestracja przez Internet 4506
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2236
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6853
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3174
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2166
Rejestracja poszukujących pracy 3648
Rejestracja przez Internet 5775
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1737
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2002
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1721
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3377
Prawa bezrobotnych 2718
Prawa poszukujących pracy 2062
Obowiązki bezrobotnych 2611
Obowiązki poszukujących pracy 2228
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1912
Agencje zatrudnienia 2681
Inne informacje 3001
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3960
Publikacje 2247
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23394
Zgłoszenie oferty pracy 4894
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2483
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2204
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2202
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2104
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1840
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1726
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2642
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2333
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1921
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2465
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1765
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2494
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3363
Opłaty 2240
Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudziemców w Polsce 2074
Inne informacje 2126
Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 1098
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2152
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1719
Kontakt do urzędu pracy 51201
Telefony 8130
Godziny otwarcia 7376
O Urzędzie 4559
Struktura Urzędu 2818
Schemat organizacyjny 6336
Regulamin organizacyjny 2300
Kierownictwo Urzędu 2670
Dyrektor Urzędu 3359
Zastępca Dyrektora 2603
Kierownik Filii w Morągu 4124
Podstawy prawne działania urzędu 2125
Obowiązujące akty prawne 1952
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3067
Programy 3963
Projekty EFS 3317
Trwające 2383
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2154
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 2702
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 836
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1470
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1675
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 1147
Zakończone 2081
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2039
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2283
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3144
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2156
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4476
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4270
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2536
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1869
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2725
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2244
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4303
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1587
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1194
Analizy i statystyki 8109
Sprawozdania o rynku pracy 3336
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 1912
Monitoring zawodów 2263
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2523
Strategie i inne dokumenty 864
Przydatne linki 2588
Dokumenty do pobrania 7625
Centrum Aktywizacji Zawodowej 7620
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1390
Majątek, którym instytucja dysponuje 1497
Rejestry 1161
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1190
Nabór na stanowiska urzędnicze 1489
Trwające 1303
Zakończone 1381
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 181
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 576
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 533
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1676
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 2569
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 3417
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1224
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2376
Ochrona Danych Osobowych 171
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 249
Inspektor Ochrony Danych 244
Biuletyn Informacji Publicznej 1315
Polityka prywatności 1304
Redakcja BIP 1577
Dostęp do informacji publicznej 1290
Instrukcja korzystania z BIP 1348