Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2994
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 3335
Kontakt do urzędu pracy 59654
Telefony 10435
Godziny otwarcia 9888
O Urzędzie 6467
Struktura Urzędu 4673
Schemat organizacyjny 8405
Regulamin organizacyjny 4170
Kierownictwo Urzędu 4404
Dyrektor Urzędu 5444
Zastępca Dyrektora 4432
Kierownik Filii w Morągu 6218
Podstawy prawne działania urzędu 3838
Obowiązujące akty prawne 3719
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5654
Programy 6096
Projekty EFS 5193
Trwające 4043
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 3793
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 4452
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 2527
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 797
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 806
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 3887
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 4088
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 3677
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 1245
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 1270
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 1258
Zakończone 3759
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 3701
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 3996
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5651
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3829
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 6205
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 6045
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4894
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3510
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 5120
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 3859
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 6000
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 3228
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2824
Analizy i statystyki 10359
Sprawozdania o rynku pracy 5343
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 3692
Monitoring zawodów 4081
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 4345
Strategie i inne dokumenty 2575
Przydatne linki 4392
Dokumenty do pobrania 10327
Centrum Aktywizacji Zawodowej 9848
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2764
Majątek, którym instytucja dysponuje 2944
Rejestry 2548
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 2650
Nabór na stanowiska urzędnicze 3589
Trwające 2757
Zakończone 2995
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 592
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 1600
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 1132
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 1366
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 2153
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 1837
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 3296
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2995
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 4492
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 5204
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 5370
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 3564
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 4049
Sprawozdania finansowe 1252
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 1198
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 0
Ochrona Danych Osobowych 1605
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1729
Inspektor Ochrony Danych 1708
Biuletyn Informacji Publicznej 2713
Polityka prywatności 2735
Redakcja BIP 3048
Dostęp do informacji publicznej 2670
Instrukcja korzystania z BIP 2780
Deklaracja dostępności 328