Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1892
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 1978
Kontakt do urzędu pracy 55423
Telefony 8824
Godziny otwarcia 8021
O Urzędzie 4996
Struktura Urzędu 3147
Schemat organizacyjny 6849
Regulamin organizacyjny 2677
Kierownictwo Urzędu 2956
Dyrektor Urzędu 3835
Zastępca Dyrektora 2928
Kierownik Filii w Morągu 4586
Podstawy prawne działania urzędu 2453
Obowiązujące akty prawne 2262
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3402
Programy 4449
Projekty EFS 3675
Trwające 2653
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2452
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 3031
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 1092
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 1769
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 1978
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 1589
Zakończone 2329
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2292
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2516
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3434
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2432
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 4758
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 4563
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2794
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2117
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 2995
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2472
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4591
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1812
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1433
Analizy i statystyki 8692
Sprawozdania o rynku pracy 3758
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2163
Monitoring zawodów 2561
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 2862
Strategie i inne dokumenty 1105
Przydatne linki 2903
Dokumenty do pobrania 8494
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8230
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1592
Majątek, którym instytucja dysponuje 1737
Rejestry 1364
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1437
Nabór na stanowiska urzędnicze 2062
Trwające 1563
Zakończone 1690
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 140
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 284
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 507
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 1046
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 911
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2206
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3079
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 3893
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1536
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 2662
Sprawozdania finansowe 46
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 45
Ochrona Danych Osobowych 402
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 444
Inspektor Ochrony Danych 487
Biuletyn Informacji Publicznej 1492
Polityka prywatności 1541
Redakcja BIP 1784
Dostęp do informacji publicznej 1487
Instrukcja korzystania z BIP 1558