Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4587
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 5372
Kontakt do urzędu pracy 64005
Telefony 12666
Godziny otwarcia 11963
O Urzędzie 8580
Struktura Urzędu 6751
Schemat organizacyjny 12061
Regulamin organizacyjny 6206
Kierownictwo Urzędu 6391
Dyrektor Urzędu 7691
Zastępca Dyrektora 6623
Kierownik Filii w Morągu 8152
Podstawy prawne działania urzędu 5829
Obowiązujące akty prawne 5831
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8769
Programy 8329
Projekty EFS 7191
Trwające 6178
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI) 1284
Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021) 2426
Zakończone 5977
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 5765
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 6423
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 4391
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 3023
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 2772
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 6818
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 6717
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 7074
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 4302
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 4225
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 5352
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 5806
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 6413
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 9108
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5759
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 8133
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 8101
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7950
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5371
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 8138
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5808
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 7709
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 5013
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4565
Analizy i statystyki 12499
Sprawozdania o rynku pracy 7380
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 5703
Monitoring zawodów 6044
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 6911
Strategie i inne dokumenty 4565
Przydatne linki 7239
Dokumenty do pobrania 12369
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11849
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 4372
Majątek, którym instytucja dysponuje 4654
Rejestry 4347
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 4527
Nabór na stanowiska urzędnicze 5189
Trwające 4509
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji (3/4 etatu), pośrednik pracy - stażysta (1/4 etatu) 81
Zakończone 4907
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1953
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - stażysta 2142
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 2231
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2184
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 4512
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 2779
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 3012
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 5029
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 4841
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 6391
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 6485
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 6584
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 8072
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 7025
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 6777
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 6196
Sprawozdania finansowe 2925
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2840
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 1469
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 1477
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 588
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 154
Ochrona Danych Osobowych 3362
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 3650
Inspektor Ochrony Danych 3859
Biuletyn Informacji Publicznej 4363
Polityka prywatności 4380
Redakcja BIP 5430
Dostęp do informacji publicznej 4322
Instrukcja korzystania z BIP 4397
Deklaracja dostępności 2471