Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2222
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 2414
Kontakt do urzędu pracy 56541
Telefony 9321
Godziny otwarcia 8751
O Urzędzie 5431
Struktura Urzędu 3624
Schemat organizacyjny 7373
Regulamin organizacyjny 3127
Kierownictwo Urzędu 3390
Dyrektor Urzędu 4410
Zastępca Dyrektora 3394
Kierownik Filii w Morągu 5204
Podstawy prawne działania urzędu 2866
Obowiązujące akty prawne 2686
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4098
Programy 4971
Projekty EFS 4108
Trwające 3060
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 2858
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 3472
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 1598
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 2435
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 2619
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 2213
Zakończone 2736
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 2700
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 2939
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 4094
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2845
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 5197
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 5022
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3385
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2552
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 3619
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 2886
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 5023
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 2205
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 1828
Analizy i statystyki 9235
Sprawozdania o rynku pracy 4261
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 2619
Monitoring zawodów 3042
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 3331
Strategie i inne dokumenty 1554
Przydatne linki 3343
Dokumenty do pobrania 9004
Centrum Aktywizacji Zawodowej 8796
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1933
Majątek, którym instytucja dysponuje 2089
Rejestry 1709
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 1796
Nabór na stanowiska urzędnicze 2642
Trwające 1924
Zakończone 2096
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 237
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 306
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 504
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 808
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 926
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 1779
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 1554
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 2805
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3799
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 4423
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 2163
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 3066
Sprawozdania finansowe 377
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 367
Ochrona Danych Osobowych 759
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 837
Inspektor Ochrony Danych 850
Biuletyn Informacji Publicznej 1858
Polityka prywatności 1874
Redakcja BIP 2145
Dostęp do informacji publicznej 1830
Instrukcja korzystania z BIP 1927