Zmiana strony internetowej urzędu

Informujemy, że od 1 kwietnia 2018 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie zmienia stronę internetową urzędu.
Zmienia się także adres strony na: http://ostroda.praca.gov.pl.

Najnowsze informacje znajdują się już na nowej stronie urzędu.

Zmiany te związane są z kolejnym etapem przejścia urzędu na Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia oraz z centralną standaryzacją stron urzędów pracy w kraju.

czytaj więcej

Opłata za rejestrację oświadczeń

Uwaga !!!

Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że od dnia 01.01.2018r. w związku
ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, za rejestrację oświadczeń
o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową
należy dokonywać opłat.

czytaj więcej

Zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców

 

W związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz.1543),

czytaj więcej

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje,

że od dnia 01.01.2018r. będzie istniała możliwość ubiegania się

o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu

przez okres odbywania stażu u pracodawcy.

czytaj więcej