Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Inne finansowe formy wsparcia - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Inne finansowe formy wsparcia - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pierwszy Biznes - „Wsparcie w starcie II”

 

W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Program skierowany jest do:

  • Studentów – ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niewykonujących innej pracy zarobkowej
  • Absolwentów – szkoły lub uczelni wyższej, pozostających bez pracy ( do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego),
  • Osób bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy
  • Przedsiębiorców – w przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

W ramach Programu oferujemy:

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej ­ w maksymalnej kwocie do 20­ - krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ­ w maksymalnej kwocie do 6­ - krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

1.podmioty, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;

2.podmioty wskazane w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
  • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40) lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

· zakładania działalności gospodarczej,

  • ·form opodatkowania działalności gospodarczej,
  • ·prowadzenia księgowości.

Wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy„pomoc de minimis”.

 

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:56:23)
Zredagowana przez: Adam Krawiec (2017-01-17 08:05:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/inne-finansowe-formy-wsparcia-po%C5%BCyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/90