Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że od 25 maja 2018 r.:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych – tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
  3. Dane są przetwarzane przez PUP Ostróda wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem określonym przepisami prawa.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  9. Dane osobowe podlegają profilowaniu w celu ustalenia form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Autor: Teresa Mattern
Strona dodana przez: Adam Krawiec (2018-05-24 13:24:07)
Zredagowana przez: Adam Krawiec (2018-11-06 08:38:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/klauzula-informacyjna-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych/248