Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

Komunikat dot. bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

Szanowni Państwo,
do wojewódzkich urzędów pracy napływają sygnały od instytucji szkoleniowych o pojawieniu się firmy „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.”, która wysyła do nich informację o możliwości odpłatnego wpisania się do prowadzonego przez tę spółkę rejestru podmiotów szkoleniowych. Jednocześnie, spółka ta powołuje się na wpis instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, funkcjonującego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie Rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781).

W związku z powyższym - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż spółka „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność komercyjną, a prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie ma nic wspólnego z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzkie urzędy pracy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz przytoczonego rozporządzenia.

Jedynie wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej stanowi podstawę do ubiegania się o zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
Ponadto, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.

Instytucje szkoleniowe zainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy nie mają obowiązku posiadania wpisów do żadnego innego rejestru. Natomiast instytucje szkoleniowe niezainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy mogą prowadzić działalność szkoleniową bez konieczności uzyskiwania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, ani żadnego innego rejestru.

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy
Hanna Świątkiewicz-Zych

Autor: Adam Krawiec
Strona dodana przez: Adam Krawiec (2016-03-17 14:04:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/komunikat-dot-bezplatnosci-wpisu-do-rejestru-instytucji-szkoleniowych/227