Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V)

PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V)

baner

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V).

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

Okres realizacji projektu:
od 2020-01-01 do 2020-12-31

Adresaci wsparcia:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które:
- nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP),
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą na dzień przystąpienia do projektu i w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wsparcie:
Realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych obejmująca obligatoryjnie indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy.

Rekrutacja:
prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.
Dofinansowanie projektu z UE:
2 312 632,31 zł, co stanowi 84,28% całkowitej wartości projektu, tj. 2 743 987,08 zł

Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
- w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.
Autor: Monika Gawrońska
Strona dodana przez: Paweł Olszewski (2020-03-16 15:06:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/po-wer-os-priorytetowa-i-osoby-mlode-na-rynku-pracy-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-ostrodzkim-(v)/258