Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
http://pupostroda.pl/strona/podstawy-prawne-dzialania-urzedu/201

Podstawy prawne działania urzędu