Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Trwające » Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021)

Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021)

 
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021).
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.
Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-12-31
Adresaci wsparcia:
  • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie:
a) w wieku 30 lat i więcej, którzy jednocześnie są:
- długotrwale bezrobotni (bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 mcy),
- z niepełnosprawnościami (aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
- pow. 50 roku życia,
- osobami o niskich kwalifikacjach (wykształcenie poziomu do ISCED 3 włącznie),
- kobietami,
b) mężczyźni w wieku 30-49 lat nie będący bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przy czym ich udział w projekcie prowadzi do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji
Wsparcie:
Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie obejmujące formy pomocy zidentyfikowane u niego jako niezbędne celem poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, w tym: indywidualny planu działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenie zawodowe, prace interwencyjne, staż, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Rekrutacja: prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.
Projekt dofinansowany z UE: w 2021 r. – 4 556 733,91 zł, w 2022 r. – 2 739 626,78 zł.
Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
- w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.
Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych niezagrażających zdrowiu i życiu, zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl lub https://ostroda.praca.gov.pl/.
Wszystkich, którzy planują wizytę w urzędzie, a nie muszą stawiać się osobiście,
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 
Autor: Adam Krawiec
Strona dodana przez: Adam Krawiec (2021-11-19 09:02:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/regionalny-program-operacyjny-aktywizacja-osob-od-30-roku-%C5%BCycia-w-powiecie-ostrodzkim-(2021)/270