Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019)

baner

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019).

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

Okres realizacji projektu:
od 2019-01-01 do 2020-08-31

Adresaci wsparcia:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie:
a) w wieku 30 lat i więcej, którzy jednocześnie są:
- długotrwale bezrobotni (bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 mcy),
- z niepełnosprawnościami (aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
- pow. 50 roku życia,
- osobami o niskich kwalifikacjach (wykształcenie poziomu do ISCED 3 włącznie),
- kobietami,
b) mężczyźni w wieku 30-49 lat nie będący bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przy czym ich udział w projekcie prowadzi do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji.

Wsparcie:
Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie obejmujące formy pomocy zidentyfikowane u niego jako niezbędne celem poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia, w tym: Indywidualny Planu Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenie zawodowe, prace interwencyjne, staż, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, dofinansowanie zatrudnienia osoby pow. 50 lat.
Rekrutacja:
prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.
Dofinansowanie projektu z UE:
85%

Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
- w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.

 

Autor: Monika Gawrońska
Strona dodana przez: Paweł Olszewski (2020-03-16 15:09:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupostroda.pl/strona/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020-rpo-aktywizacja-osob-od-30-roku-%C5%BCycia-w-powiecie-ostrodzkim-(2019)/260