Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
http://pupostroda.pl/wydarzenie/62/oplata-za-rejestracje-oswiadczen

Opłata za rejestrację oświadczeń

Uwaga !!!

Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że od dnia 01.01.2018r. w związku
ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, za rejestrację oświadczeń
o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową
należy dokonywać opłat.

Uwaga !!!

Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że od dnia 01.01.2018r. w związku
ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, za rejestrację oświadczeń
o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową
należy dokonywać opłat.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Opłaty

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

 

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
11 1020 1811 0000 0302 0272 2726

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 

Zezwolenia na pracę sezonową

 

Opłaty

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

 

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
11 1020 1811 0000 0302 0272 2726

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

 

Opłaty

30 zł – w przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (rozporządzenie ws. wysokości opłat).

 

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
11 1020 1811 0000 0302 0272 2726

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane: