Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4405
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Witamy na BIP 5123
Kontakt do urzędu pracy 63505
Telefony 12340
Godziny otwarcia 11646
O Urzędzie 8237
Struktura Urzędu 6467
Schemat organizacyjny 11751
Regulamin organizacyjny 5890
Kierownictwo Urzędu 6104
Dyrektor Urzędu 7397
Zastępca Dyrektora 6321
Kierownik Filii w Morągu 7890
Podstawy prawne działania urzędu 5552
Obowiązujące akty prawne 5499
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8260
Programy 8044
Projekty EFS 6927
Trwające 5905
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI) 1054
Regionalny Program Operacyjny. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021) 1959
Zakończone 5681
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I) 5487
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) 6137
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III) 4108
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) 2736
PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (V) 2495
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015) 6340
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017) 6220
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016) 6586
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018) 3817
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) 3730
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2020) 4870
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.2 schemat A 5485
Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A 6130
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 8635
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5503
SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 7844
SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 7795
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7437
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5112
SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży 7665
SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 5485
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 7448
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4730
PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 4312
Analizy i statystyki 12196
Sprawozdania o rynku pracy 7092
Informacja o działalności PUP w Ostródzie 5381
Monitoring zawodów 5786
Stopa bezrobocia i informacja o rynku pracy 6645
Strategie i inne dokumenty 4284
Przydatne linki 6983
Dokumenty do pobrania 12070
Centrum Aktywizacji Zawodowej 11574
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 4154
Majątek, którym instytucja dysponuje 4410
Rejestry 4149
Rejestry prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy 4324
Nabór na stanowiska urzędnicze 4995
Trwające 4297
Zakończone 4698
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1520
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - stażysta 1718
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta 1807
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 1985
Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu 4082
Ogłoszenie o naborze - Kierownik Filii w Morągu 2562
Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym 2789
Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta 4610
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy 4614
Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy-stażysta 5958
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 6029
Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń 6291
Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 7577
Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy 6798
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu 6268
Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń 5900
Sprawozdania finansowe 2716
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2621
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 1289
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 1293
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 377
Ochrona Danych Osobowych 3151
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 3441
Inspektor Ochrony Danych 3626
Biuletyn Informacji Publicznej 4131
Polityka prywatności 4175
Redakcja BIP 5116
Dostęp do informacji publicznej 4094
Instrukcja korzystania z BIP 4216
Deklaracja dostępności 2204